top of page

Sisäilmaongelmat

ER-Flex tarjoaa täyden palvelun sisäilmakorjausratkaisuja, jotka takaavat rakennuksen sisäilman laadun parantamisen.

 

Asiakkaan kanssa yhteistyössä valitsemme toimenpiteet huolellisesti tutkimustietoon perustuen, varmistaen korjausten tehokkuuden ja vaikutusten seurannan ennen ja jälkeen toimenpiteiden. Sitoutumme kuusivaiheiseen prosessiin, joka mahdollistaa toimenpiteiden vaikutusten ja kustannusten jatkuvan seurannan.

Sisäilmakorjausten vaiheittainen eteneminen tutkimuksesta seurantaan

Palvelun helppokäyttöisyydellä varmistutaan siitä, että kerätty tieto johtaa ilmanlaatua parantavaan toimintaan. Palvelua tarjotaan käyttötapauksesta riippuen kahtena erilaisena kokonaisuutena:

Taustatiedot

Tutkimukset

Suunnittelu

RAKENTAMINE

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET

seuranta

Kiinnostuitko!
pyydä tarjous ilmastointitöistä:

050 5019 115 tai jesse.varjonen@erflex.fi

bottom of page